REIKI - Naturlig Healing

Når du ved et uhell skader deg, er det ganske naturlig å legge hendene på, og gni på det stedet på kroppen hvor det gjør vondt - Vår naturlige tendens til å gi oss selv kontakt healing. Gaven av naturlig healing kan vekkes eller forsterkes ved å oppleve Reikienergien gjennom en behandling eller ved å delta på kurs. 

Universell Livskraft

REI betyr universell visdom og KI betyr energi. Reiki er altså livs energi overført via en healing metode med utspring i Japan, initiert av Dr. Usui Shiki Ryoho som levde fra 1878-1940. Fra Dr. Usui og fram til i dag har Reiki vokst seg til kanskje den mest vanlige og kjente healing metoden i verden. Reiki forsterker livskraften, og energiene i kroppen blir mer balanserte, fordi kropp og sjel forenes og vibrerer likt med naturen. På denne måten fremmer healingmetoden selvhelbredelse. Når sjelen og kroppen blir mer i harmoni så får vi en sterkere tilstedeværelse og høyere vibrasjon, og vi kan dele av vårt energi-overskudd med våre omgivelser. På denne måten kan vi også hjelpe andre mennesker, dyr, situasjoner og miljø. Ved hendene til en Reiki healer åpnes mottakeligheten for den universelle bioenergi, slik at man kan oppnå indre harmoni og fred.

Alle kan heale seg selv
Det grunnleggende prinsipp i Reiki er at hvert menneske er sin egen healer, fordi healing alltid skjer innenfra - fra den indre kjernen av helhet som hver enkelt bærer i seg. Fundamentet i Dr. Usui’s healingsystem er derfor at man først lærer å behandle seg selv - videre hvordan man kan dele dette med andre.

Den eneste regelen som gjelder for at denne metoden skal virke er at man regelmessig bruker den. Metoden inkluderer alle - den er enkel å lære og enkel å bruke. Det trengs ingen forkunnskaper - kun et ønske og en beslutning om å gjøre det.

Erfaringer har vist at når man velger å åpne seg for den universelle livsenergien, så kan alle aktivere den healende kraften i seg selv. Dette gjør barn helt naturlig, men ettersom vi vokser opp og tilegner oss trossystemer fra samfunnet vi lever i, så glemmer vi mer og mer hvem vi virkelig er; vi er åndelige vesender som har en menneskelig opplevelse! Ved å huske og oppleve Reiki energien vil vi igjen forsterke ånd og videre oppleve å være mennesker i LEVENDE LYS og KJÆRLIGHET.

REIKI - forebygger og hjelper mot stress
Metoden brukes også som et verktøy for å redusere og mestre stress. Stress er jo også alltid underliggende årsak til ubalanse og sykdom i kroppen. Reikihealing er et nyttig verktøy for alle som arbeider tett på andre mennesker. Gir man mye av seg selv i arbeidet sitt, så er det ekstra viktig at man setter av tid til seg selv - ellers tapper man seg for energi, og får det vi kaller utbrenthet - som desverre er blitt veldig vanlig i vår tid. Jeg har selv kjent på fenomenet etter arbeide som sykepleier, og i mitt virke som terapeut har jeg også flere ganger gått i fella og glemt å ta vare på meg selv! Det er så lett å se andre, men ikke alltid like lett å se seg selv. Jeg har erfaring og personlig innsikt i hva det vil si å være i underskudd av energi, og Reiki metoden gjorde meg i stand til å stå i en situasjon som ellers ville gjort meg stresset og mindre nærværende. Reiki har hjulpet meg til å komme hjem til mitt indre, til stillhet og visdom - til min indre veileder og skaperkraft.

Når man deltar på kurs møter man også andre som kan være en støtte igjennom den åndelige utvikling og vekst. Healing-sirkler er fint å være med i for å dele erfaringer og healing med andre. Jeg anbefaler å ta et Reiki kurs hvis du er nysgjerrig på Reiki energien og har lyst til å oppleve virkningen av meditasjon, og utforske din åndelighet.


REIKI Kurser og behandling - Priser

Reiki behandling (1 time), kr 800,-

Reiki 1 (kontakt healing) 2 dager, kr 2.500,-

Reiki 2 (distanse healing)  2 dager, kr 3.000,-

Reiki 3 (behandler) 3 dager retreat, kr 5.000,- + reise/kost/losji

Reiki 4 (kursholder) 1-2 år, kr 50.000,- over 2 år og arrangere min. 5 kurs etter avtale.

 

 

Jeg holder Reiki kurs når det etterspørres, og reiser gjerne dit du er. Ta kontakt!